วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความดันโลหิตสูง อันตรายกว่าที่คุณคิด


เนื้องจากความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการ แต่ความดันโลหิตสูงสามารถทำให้เกิดโรคแก่ร่างกาย เช่นทำให้หัวใจต้องทำงานหนักอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจวาย
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคอัมพาต และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของหัวหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีผลดังนี้

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางสมอง
- มีโอกาสเกิดโรคอัมพาตเพิ่มขึ้น 7 ขึ้น
- โอกาสเกิดเลือดออกในสมองเพิ่ม
- โอกาสเกิดสมองขาดเลือดเพิ่ม

หมายเหตุ
- โรคหลอดเลือดสมอง stroke คำว่า stroke CVA หมายถึงภาวะที่สมองขาดออกซิเจนเนื่องมาจากไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้สมองส่วนดังกล่าว ตายภายในไม่กี่นาที อาการของโรค stroke จะเกิดบริเวณของร่างกายที่ควบคุมด้วยสมองส่วนนั้น เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉียบพนัน อ่อนแรงหรือ 
ชาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา พูดลำบาก หรือไม่เข้าใจคำพูด หรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็น

- โรคหรือภาวะสมองขาดเลือด (stroke) ภาวะสมองขาดเลือดมีสาเหตุของการอุดตันของเส้นเลือดหรือมี ลิ่มเลือดไอุดหลอดเลือด ส่งผลให้ออกซิเจนและสารอาหาร
อื่นไม่สามารถขึ้นไปเสี้ยงสมองได้เพียงพอ หลังจากนั้นเซลล์สมองก็จะตายในเวลาเพียงสั้นๆ สมองขาดเลือดเพียงไม่กี่นาทีก็จะทำให้เซลล์สมองตาย โรคนี้จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพัน
ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและหรือการมองเห็น ลักษณะที่สำคัญของอาการสมองขาดเลือดได้แก่

- โรคหลอดเลือดสมองมักจะเป็นโรคที่เกิดเฉียบพลันทันที
- สาเหตุของโรคอาจจะเกิดจากหลิดเลือดตีบ หรือเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด
- อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบจะเกิดทันที
- อาการส่วนใหญ่ได้แก่่อาการอ่อนแรงของแขนและหรือขาข้างใคข้างหนึ่ง ผู้ป่วยมักจะหาล้มขณะยืน หรือเดิน หรือกำลังลุกออกจากเตียง บางคนเดินลำบาก ใช้แขนหรือขาข้างนั้นไม่ถนัด ขาหนักเดินเซ พูดลำบาก พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก บางคนอาจจะเรียกชื่อสิ่งของไม่ได้ บางคนไม่เข้าใจคำพูดที่เราพูด ปากเบี้ยว หลับไม่สนิทเฉียบพลัน คนใกล้ชิดจะสังเกตุเห็นว่ามีปากเบี้ยวเวลายิ้ม หรือน้ำตาไฟลออกจากปากเวลาแปลงฟัน

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางหัวใจ
- มีโอกาสหัวใจวานเพิ่ม ขึ้น 6 เท่า
- มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 3 เท่า

หมายเหตุ : โรคหัวใจวาย Heart failure คือ หัวใจวายหมายถึงภาวะหัวใจไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียง หัวใจวายไม่เหมือนกับหัวใจหยุดเต้น เราเรียกว่า congestive heart failure คือหัวใจทำงานล้มเหลว ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจน เมื่อได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้ไตสร้างสารบางชนิดออกมาทำให้เกิดการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย หากหัวใจซ้ายวายก็มีการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย หากหัวใจห้องซ้ายวาย ก็จะมีการคั่งของน้ำและเกลือที่ปวดทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำท่วมปอด Pilmonary edma หากหัวใจห้องขวาวายจะเกิดการคั่งของน้ำที่ขาทำให้บวมที่เท้า อาการหัวใจวายอาขเกิดขึ้นอย่างเฉีบยพลัน เช่นเกิดภายหลังจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
หรืออาจะค่อยๆเกิดเช่นโรคของลิ้นหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจ

จบ part 1
ต่อ Part 2


สมุนไพร Herbraga จะช่วยให้ดีขึ้น


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น