วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ความดันโลหิตสูง อันตรายกว่าที่คุณคิด part 2


Heart attack หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหมายถึงภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ Coronary ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจได้รับความเสียหาย
สาเหตุมักจะเกิดจากโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบหัวใจของเราประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ และมีเสี้นเลียดชื่อ Coronary artery นำเอาเลือดและออกซิเจนมาสู่หัวใจ หากมีลิ่มเลือดมาอุดเลือด จะทำให้หัวใจขาดเลือดและ ออกซิเจนซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตายโรคหลอดเลือดไปเลื้ยงหัวใจตีบหรือที่เรียกว่า Coroonary artery disease เป็นโรคหัวใจที่พบมากเป็น อันดับ 1 ทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอับดับต้นๆของประเทศที่เจริญแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา
รวมถึงประเทศไทย

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเลี่ยงที่มีผลทางไต
- เพิ่มความเสี่ยงการเกิดไตเสื่อม 
- การเกิดโปรตีนในปัสสววะ

หมายเหตุ
ไตเสื่อม หมายถึง โรคที่ทำให้มีการสูญเสียเนื้อไตและมีการเลื่อมของการทำงานของไตอย่างช้าๆ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีเมื่อไตเสื่อมมากก็จะเกิดโรคแทรกซ้อนโปรตีนในปัสสาวะ หมายถึง Protein ในเลือดส่วนใหญ่เป็น albumin ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื้อต่างๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูด ผม เล็บ และยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่นทำให้เลือดแข็งตัว เป็นภูมิคุ้มกันโรค เมื่อเลือดผ่านเข้าไต Proteinuria มีโมเลกุลใหญ่ ไม่สามารถกรองผ่านไตได้ ดังนั้นเราจึงตรวจ
ไม่พบ Proteinuria ในปัสสาวะ

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางไตชชหลอดเลือด
- เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง

หมายเหตุ : หลอดเลือดตีบ (Atherosclerosis) หลอดเลือดแดงตีบในที่นี้ หมายถึงหลอดเลือดแดงขนาดกลาง หรือเส้นใหญ่ ซึ่งมีการสะสมของไขมัน 
และแคลเซี่ยมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดแดง เมื่อสะสมมีขนาดใหญ่พอ ก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลง


ดูแลสุขภาพด้วย สมุนไพร Herbarga นะค่ะ ช่วยเรื่องเหล่านี้ได้

อ่าน part 1

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น